RVB Lab The Make Up Pencil 25 - بورگوندی

آرایش آزمایشگاه RVB

$ 26.00 

این محصول در حال حاضر فروخته شده است.

اگر می خواهید هنگام در دسترس قرار گرفتن به شما اطلاع داده شود ، فرم زیر را پر کنید.

نه 24 - بوروندی

بافت نرم و راحت است و ترکیب آن آسان است. سکته مغزی دقیق باعث می شود تا به طور طبیعی خط لب شکل بگیرد ، رژ لب قدرت داشته باشد در حالی که هرگز لکه دار یا پر از پر نمی شود.