چهره های میکرو

برای هرنوع پوستی

Best Microcurrent facial, Toronto, ON

امروز FACIAL MICROCURRENT را رزرو کنید

آرامش و شادابی

MICROCURRENT و LIGHTSTIM LED PRO PROCIALS & PEELS برای همه انواع پوست

Best Bio Sculpture Gel, Best Evo Gel, Toronto, ON

مراقبت سالم ناخن

BIO Sculpture & EVO GEL

LOCATION

93 Collier St.
(Park Rd & Collier St.)
تورنتو
در M4W 1M1 

suzie@pinkave.ca
416 922 0879

یکشنبه دوشنبه 
بسته 

سه شنبه - شنبه
با تعیین وقت قبلی 
10: 00am-6: 00pm 

ویزا MASTERCARD ، AMEX ، بدهی
قدردانی - با تشکر از شما ، اما نه. لطفاً در مورد خیابان پینک به کسی بگویید. بهترین نکته ای که می توانید بدهید.