مداد آرایش RVB آزمایشگاه شماره 15

آرایش آزمایشگاه RVB

$ 22.00 

این محصول در حال حاضر فروخته شده است.

اگر می خواهید هنگام در دسترس قرار گرفتن به شما اطلاع داده شود ، فرم زیر را پر کنید.

یک مداد چشم در آبی نیمه شب ، 

برای تعریف و عمق چشم. بافت نرم به لطف سکته مغزی دقیق و در عین حال به راحتی مخلوط می شود ، انتشار فوری رنگ را تضمین می کند. قدرت ماندگاری عالی.