مرتب سازی بر اساس برچسب ها |

DDP RVB SkinLab
ویال فوق العاده فعال
پوست درخشان در 21 روز.

ویگو دالا پالما سوپر ویال ، خیابان خیابان مراقبت از پوست ، تورنتو ، ON کانادا

ویال های فوق فعال DDP برای
سلامتی و زیبایی صورت.

تغییر در آب و هوا ، عوامل جوی ، در برنامه روزانه شخصی ما
یا استرس ، می تواند عواقبی برای زیبایی و سلامت صورت ما ایجاد کند ،
که می تواند تحت تأثیر قرار گیرد: کاهش چرخه های زندگی آن ، امکان گردش سلول ،
تجمع سموم ، گرسنگی اکسیژن. 

رتینول هدفمند ، آنتی اکسیدان ، مرطوب کننده
تجدید پوست 

مداخله با درمانهای هدفمند ضروری می شود
که به نفع تجدید پوست هستند ، اکسیژن رسانی را افزایش می دهند و هستند
به خصوص با مواد مرطوب کننده و آنتی اکسیدان غنی شده است
برای کمک به پوست در انطباق با تغییر و حفظ "بیوریتم"
از فشارهای ناگهانی و شدید خارجی.