مرتب سازی بر اساس برچسب ها |

بیوگرافی بدن DDP
ذهن و بدن در کنار هم برای مقابله با سلولیت

BIOENERGY BODY BODY ، مراقبت از پوست PINK AVENUE ، تورنتو ، روشن

از تعادل بین ذهن و بدن ، از انرژی اتحاد آنها ناشی می شود که بدن جدید linediego dalla palma Professional: Bioenergy بدن. درمان جدید بدن برای تقویت زیبایی بدن و خنثی کردن نواقص مرتبط با سلولیت ، چربی موضعی ، از دست دادن تون بر اساس PNEI یا "روانشناسی زیبایی بدن".

PNEI علمی است که دانش قدیمی و معاصر ، شرقی و غربی را در هم می آمیزد ، این علمی است که "بهم وصل می شود" ، میکرو و کلان را به هم پیوند می دهد ، از دوگانگی ذهن و بدن فراتر می رود و به بررسی جهانی می پردازد. این تعامل بین روان و محیط ، پوست و اندامهای داخلی را مورد بررسی قرار می دهد و بیشتر بر روی زیبایی شناسی با تمرکز بر علت نقص و نواقص آن است.