مرتب سازی بر اساس برچسب ها |

راه حل ایده آل برای بازگرداندن درخشندگی و پنهان کردن نقاط تاریک است.

تجدید حیات زیستی سلولی و هماهنگ سازی مجدد تولید رنگدانه ملانین برای چهره یکنواخت تر و ظاهری جوان تر و جوان تر است. تقویت شده با PRO WHITE B-SPHERES. روشنایی و روشنایی.