مرتب سازی بر اساس برچسب ها |

RVB SKINLAB 
مراقبت از پوست طبیعی

اکسیژن رسانی و سرزندگی: 
درمانی که SPLENDOR را بازیابی می کند 
و قدرت پوست.

مقاومت در برابر عوامل مضر خارجی و شرایط استرس را افزایش می دهد. 
پوست درخشش درخشنده خود را به دست می آورد و به نظر می رسد صاف تر و با رنگ تر است.
مراقبت از پوست طبیعی فعال DDP ، تورنتو ، ON

عناصر فعال:
جریان اکسیژن: اکسیژنه پوست. 
کتاب ارشاد ارغوانی FRESH : محافظت از پوست در برابر عوامل خارجی و رادیکال های رایگان.
عصاره معطر BLANSOM ORANGE: DETOXIFYING و ثبت فعالیت.
کریستال SUGAR: صاف و پوست را تجدید کنید.
اسید هیالورونیک: امنیت منابع آبی پوست را حفظ می کند و از هیدراتاسیون پوست محافظت می کند.

با عناصر 100٪ ارگانيک ، پیشرفته با گاستروونومیک ، متون ، عطر SNF. 
بوی خوش بخورید که بخورید!