مرتب سازی بر اساس برچسب ها |

بهترین پاک کننده ها ، تونرها
و در خانه میکرو درمابریسون.


پاک کننده ها ، تونرها و میکرودرم ابریژن Eco Pink.


پاک کننده PINK اکو ، تونرها و میکروبراسیون ، تورنتو ، روشن

پوست به آرامی تمیز و لکه دار شده و آماده عمل برای هم افزایی ECO Pink Derma Science و ترکیبات گیاه شناسی است.
نتایج؟ تابش و جوان سازی در سطح جدید.

بدون تحریک ، تمیز ، لایه برداری و تن کنید
برای پوستی صاف تر.


فقط بهترین گیاه شناسی و علم درما اثبات شده سلول های مرده پوست را از بین می برد ، ضمن رعایت پوست ، تمام اثرات آلودگی و آرایش را برطرف می کند و باعث می شود صاف و نرم و ابریشمی باشد ، هرگز خشک یا تحریک نشود.