مرتب سازی بر اساس برچسب ها |
پاکسازی و سم زدایی پوست به طور کامل از بقایای پوستی ، باقی مانده آلودگی و آرایش اولین گام های مهم برای افسانه پوستی است. پپتیدها و روغنهای اساسی گیاهان سالم پوست را در مراحل بعدی آماده می کنند.